Selahattin KIRTEPE

LOTHBROG – Pazarlama Direktörü

Yıllardır doğru pazarlamacı olmak üzerine tartışılan kuramlardan biri iyi bir pazarlamacının bu yetenekle doğacağı ve yapısı gereği doğru adımları içgüdüsel olarak atacağı yönündedir. Bir diğer tez ise doğru adımlar üzerinde yeterince çalışmak ve tecrübe edinmenin sizi en iyi noktaya getireceğini savunur.

Aslında sorunun temeline döndüğümüzde karşımıza çıkacak gerçek sorular; PAZARLAMA nedir? SATIŞ ve PAZARLAMA arasında ne fark vardır? Ve bir pazarlamacıda olması gereken özellikler nelerdir? Bu sorulara sırasıyla doğru cevap verdiğimizde asıl konumuz hakkında daha belirleyici cevaplara ulaşmamız mümkün.

Maalesef günümüzde büyük şirketlerde bile SATIŞ ve PAZARLAMA kavramları iç içe girmiş durumdadır, her ikisinin de temel amacı ürünün alıcı ile buluşturulması işi olsa bile uygulanan yöntemler çoğu zaman farklılıklar göstermektedir. Bu aşamada en temel bilgiler ile ayrımı yapmak gerekir ise SATIŞ bir ürünün alıcıya doğrudan ve bir bedel karşılığında ALICI’ya ulaştırılması işidir. PAZARLAMA ise SATIŞ a giden yöntemlerin tamamı yani ürün veya hizmetlerin müşteriye ulaşana kadar geçen sürede yapılan faaliyetlere denir. Bu faaliyetleri ise 4 temel aşama olan Analiz, Planlama, Uygulama ve Yönlendirme olarak basite indirgemek mümkündür.

Bu halde bir pazarlamacıda olması gereken nitelikler bizi sorumuzun doğru cevabına götürebilir. Peki nedir bu nitelikler?

 

Öncelikle pazarlamacı tüketici taleplerini çok iyi analiz edebilmeli ve bunlara yönelik ürünler sunabilmelidir. Akabinde Pazar payının doğru analiz edilebilmesi ve firmanın doğru konumlandırılması da yine pazardaki bu payın arttırılması üzerinde çalışmalar yapabilmek asli nitelikleri olmalıdır. Bu tanımların doğrultusunda yetenek ve tecrübe sorusuna geri dönersek, SATIŞ büyük ölçüde yeteneğe ihtiyaç duyar ve tecrübe bu yeteneğin doğru yönlendirilmesi için destek sağlar. Fakat PAZARLAMA bilgi birikimleri, gözlem ve analiz yetkinlikleri, doğru zamanda doğru hamle vb. içeriklerin tamamından oluştuğundan TECRÜBE temeline dayanır, ayrıca yeteneğin olması bu yöntemlerin analizini hızlandırmada pazarlamacı için pozitif etki sağlayacaktır.

Sonuç olarak benim fikrim Pazarlamacının tecrübe altyapısı ile gelmesi gerektiği ve yeteneklerini bu tecrübe doğrultusunda kullanmayı bilmesi gerektiğidir, ama; sadece Pazarlamacı ya da Satışçı olarak değil, tecrübe ve yeteneğinizin yönlendirdiği doğrultuda kariyer seçimi yapmak sizleri iş hayatında başarıya götürecek en hızlı yol olacaktır.